4 Replies to “Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ 9 2019 tại Houston -Texas USA 2019 Houston”

  1. Vui quá chị ơi, anh chị nhìn khỏe và tươi đẹp quá, em bị hết vé nên không được gặp chị rồi. Thân ái chúc chị và gia quyến an lạc. Em gởi cho bạn em xem ké của chị rồi ạ. Kính mến! em Bùi Thị Tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *